تعداد موارد قابل نمایش در هر صفحه  

اهداف : ارائه یک تعریف و راهکار مناسب برای اندازه گیری و بررسی اندازه های مربوط به درب های فلزی نرم و دوخت طبق ها . ابزار و مواد مورد نیاز : ابزار و مواد زیر برای اندازه گیری و شناسایی اندازه های مختلف با توجه به راهکار زیر مورد نیاز است . 1- ورنیه یا کولیس عقربه دار با دقت 0.001 اینچ یا 0.025 میلیمتر. 2-  میکرومتر بیرونی با دقت 0.001 اینچ یا 0.025 میلیمتر . 3- میکرومتر عمقی یا میکرومتر عمقی عقربه دار با دقت 0.001 اینچ یا 0.025 میلیمتر و نوع تکمیل شده آن با قدرت بررسی بالا و شعاع خروجی از 1.128 تا 1.64 اینچ . (0.2 تا 0.4 میلیمتر) .  میکرومتر عمقی عقربه دار تکمیل شده با شانه های بلند شده . 4- ضامن gage  برو  و نرو دارنده با اندازه گیری مناسب و با دقت معمول +- 0.0001 اینچ (0.0025 میلیمتر) .
نمایش موارد  1  تا  1  از  1  مورد

صفحه آخر       صفحه بعدی     صفحه  1  از   1    صفحه قبلی       صفحه اول